Minikurs líčení a péče o pleť

Klientka získá ucelené informace, jak pečovat o svoji pleť, osvojí si základy v péči o svůj zevnějšek - pleť. 

Dále: jak se orinetovat v široké nabídce kosmetických produktů /např. které ano, které ne, složení - ingredience, kdy které použít, aj./ 

Rady profesionála, jak lehce zvládnout denní i večerní líčení. 

Klientka si sama vyzkouší, jak se nalíčit pod vedením kosmetičky.

Součástí  kurzu jsou skripta obsahující rady, typy, triky a písemné doporučení, jak pečovat o svoji pleť, kdy navštívit kosmetický salon, četnost návštěv, aj.

- pozn. kurz může probíhat individuálně, nebo ve dvojiích - např. s kamarádkou, maminkou, kolegyní, nebo pro menší kolektiv - max. 4 osoby v kurzu. 

- pozn. - vhodné např. jako hezký - příjemný dárek. Klienka se naučí , jak o sebe pečovat, či si své dosavadní informace osvojí, získá více znalostí a informaci

v oblasti kosmetické péče a péče o svůj zevnějšek.

Kurz probíhá v přátelské atmosféře, klientka nemusí mít žádné obavy:-)